Chú trọng bảo tồn động thực vật ở Vườn quốc gia Cúc Phương
Ngày đăng: 24/09/2014
Cúc Phương là vườn quốc gia (VQG) đầu tiên và cũng là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất tại Việt Nam, với hệ động – thực vật vô cùng đa dạng. Công tác cứu hộ linh trưởng và bảo tồn thực vật được Ban quản lýVườn chú trọng, đem lại hiệu quả cao.

Từ năm 1985, VQG Cúc Phương đã xây dựng vườn thực vật. Tại đây đã sưu tập và gây trồng các loài thực vật quý, hiếm của Việt Nam. Đến nay, vườn đã sưu tập và bảo tồn được 859 loài cây trên diện tích 167 ha. Các loài cây đều được chăm sóc và theo dõi sinh trưởng để nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển. Nhiều loài có triển vọng tốt có thể nhân rộng cho các chương trình trồng rừng bằng các loài cây bản địa.

Bên cạnh đó, công tác cứu hộ, bảo tồn động vật luôn được quan tâm. Hiện nay, vườn đang tiếp tục thực hiện duy trì, chăm sóc, bảo tồn tám cá thể cầy vằn, một cá thể cầy vòi mốc, ba cá thể cầy mực, 10 cá thể tê tê, 10 cá thể mèo rừng và một cá thể cầy tai trắng trong điều kiện nuôi nhốt luôn bảo đảm sức khỏe tốt. Các cán bộ của vườn còn đang chăm sóc, cứu hộ và bảo tồn 653 cá thể của 20 loài rùa cạn và rùa nước ngọt của Việt Nam.

Để tăng cường công tác bảo vệ động vật, năm 2013, vườn hợp tác với Hội động vật Frankfurt (CHLB Đức) triển khai dự án bảo tồn các loài thú linh trưởng quý hiếm của Việt Nam. Hiện nay, 154 cá thể của 15 loài linh trưởng quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam và khu vực Đông Dương được dự án tiến hành chăm sóc, cứu hộ và cho sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt ở Trung tâm Cứu hộ thú linh trưởng của vườn.

Nhờ sự nhiệt tình của mỗi cán bộ đang ngày đêm miệt mài làm việc ở VQG, công tác cứu hộ linh trưởng, bảo tồn các loài động vật, thực vật quý hiếm đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước.

Yên Thi (http://www.monre.gov.vn)

Video
Giới trẻ chọn nghề
Thiết kế đồ họa: Ngành học mang tính ứng dụng cao
Cách học tiếng Anh hiệu quả nhất!
Thư viện ảnh hoạt động
Kem tri seo