Chia sẻ cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường
Ngày đăng: 24/09/2014
Ngày 23/9, tại Hà Nội, Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường đã tổ chức cuộc họp nhằm báo cáo về công tác quản lý, khai thác, sử dụng và chia sẻ cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tới các đơn vị trong toàn Tổng cục. Tới dự và chủ trì có Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Theo báo cáo của Trung tâm Quan trắc môi trường, hiện Trung tâm đang được trang bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin như hệ thống máy chủ mạnh và đồng bộ, hệ thống mạng được bảo mật. Trung tâm đang cung cấp một số hệ thống thông tin như Cổng thông tin quan trắc môi trường; Cổng thông tin lưu vực sông (LVS) Cầu, Cổng thông tin LVS Nhuệ - Đáy; Cổng thông tin LVS Đồng Nai – Sài Gòn (đang xây dựng). Hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc cũng được trung tâm cập nhật thường xuyên. Tới nay, Trung tâm đã thu được 116.837 mẫu và 982.693 bản ghi. Trung tâm cũng đang lưu giữ số liệu của 12 chương trình quan trắc của Tổng cục Môi trường; số liệu của 21 trạm quan trắc của Mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia (6 thành phần môi trường: không khí, nước, lao động, chất thải rắn, phóng xạ, đất) và số liệu quan trắc định kỳ của các tỉnh các năm 2012 và 2013…

Về hiện trạng khai thác và sử dụng các thông tin quan trắc được biết, hiện nay Trung tâm Quan trắc môi trường đang phổ biến thông tin, số liệu quan trắc tới cộng đồng qua Cổng thông tin và được chuyển tới bạn đọc qua Tạp chí Môi trường. Trung tâm cũng chuyển tải số liệu quan trắc môi trường tới lãnh đạo qua các màn hình giám sát. Những số liệu này cũng được trung tâm sử dụng làm báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia và các loại báo cáo khác. Bên cạnh đó, những số liệu quan trắc cũng được cung câp theo yêu cầu bằng công văn tới các tổ chức, đơn vị trong và ngoài Bộ TN&MT.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tham dự cuộc họp có ý kiến cho rằng trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ bổ sung cơ sở dữ liệu, hiện trạng môi trường cập nhật thường xuyên lên Cổng thông tin của Tổng cục và đưa vào báo cáo hiện trạng môi trường cuối năm. Nhằm phổ biến, chia sẻ rộng rãi hơn nữa cơ sở dữ liệu quan trắc tới các đơn vị, Trung tâm Quan trắc cũng cần tiến hành khảo sát nhu cầu cung cấp thông tin của các đơn vị từ đó đánh giá được nhu cầu thực tế về thông tin. Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng thêm những quy định về khai thác sử dụng dữ liệu, hướng tới hình thức thương mại hóa thông tin. Đối với việc cập nhật thông tin từ các địa phương phải có quy định, hướng dẫn về các địa điểm quan trắc tránh hiện tượng chồng chéo giữa các đơn vị.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đánh giá cao những thành tích mà Trung tâm Quan trắc môi trường đã làm được trong thời gian qua. Những cơ sở dữ liệu mà trung tâm đã xây dựng được là những tư liệu rất quý báu, phục vụ hữu ích cho việc quản lý môi trường, góp phần cải thiện môi trường, giảm thiểu ô nhiễm. Trong thời gian sắp tới, Thứ trưởng mong muốn trung tâm sẽ phát huy hơn nữa những mặt đã làm được và quan tâm hơn nữa tới việc chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin quan trắc tới các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Môi trường.

Nguyễn Cường (http://www.monre.gov.vn)

Video
Giới trẻ chọn nghề
Thiết kế đồ họa: Ngành học mang tính ứng dụng cao
Cách học tiếng Anh hiệu quả nhất!
Thư viện ảnh hoạt động
Kem tri seo