Thành lập Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ-Tin học
Ngày đăng: 28/03/2016
Ngày 26/3/2016 Tổng giám đốc VTM đã ký quyết định thành lập Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ-Tin học

Theo quyết định Trung tâm được thành lập theo biên bản họp hội đồng quản trị ngày 23/3/2016 với các chức năng chính:

Đào tạo bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh phổ thông

Liên kết đào tạo chương trình tiếng Anh phổ thông tại các cơ sở Đào tạo;

Đào tạo các chương trình Tin học-CNTT từ cơ bản đến nâng cao;

Đào tạo các chương trình đồ họa-Quảng cáo-Truyền thông;

Liên kết đào tạo các chương trình quảng cáo, truyền thông

Chỉ dẫn đường!

Hà Văn!

Video
Giới trẻ chọn nghề
Thiết kế đồ họa: Ngành học mang tính ứng dụng cao
Cách học tiếng Anh hiệu quả nhất!
Thư viện ảnh hoạt động
Kem tri seo