Văn bản pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số: 24/2024/NĐ-CP, ngày 27 tháng 02 năm 2024 09/05/2024 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/03/2024 Chính phủ
2 LUẬT ĐẤU THẦU Luật số: 22/2023/QH15, Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023 09/05/2024 LUẬT ĐẤU THẦU 22/2023/QH15 Quốc hội
3 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 04/05/2023 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, ngày 03/03/2023 Chính phủ
4 CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 15/02/2017 79/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng
5 BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM 15/05/2018 Thông tư 14/2018/TT-BYT Bộ Y Tế
6 Thông tư quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế 23/02/2018 30/2015/TT-BYT Bộ Y Tế
7 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015 Số: 23 /2015/TT-BKHĐT Bộ KHĐT
8 THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. 27/10/2015 số 11/2015/TT-BKHĐT Bộ KHĐT
9 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chi tiết việc cung cấp,đăng tải thông tin về đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng. 08/09/2015 số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Liên Bộ
10 THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn. 14/02/2015 số 01/2015/TT-BKHĐT Bộ KHĐT
11 THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 16/06/2015 Số 05/2015/TT-BKHĐT Bộ KHĐT
12 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010 08/09/2008 Số :3333/QĐ-BYT Bộ Y Tế
13 THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015 số 23_2015_TT_BKHĐ Bộ KHĐT
14 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu. 04/01/2016 43/2013/QH13 Quốc hội
15 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÓ KẾT CẤU ĐƠN GIẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG (CHẤT LƯỢNG CÒN HƠN 80% SO VỚI GIÁ TRỊ SỬ DỤNG MỚI) LÀ KHOẢN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI. 30/07/2015 Số: 1190/QĐ-TTg Chính phủ
16 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 47/2010/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC VÀ BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC 15/11/2013 Số: 38/2013/TT-BYT Bộ Y Tế
17 QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO HÓA CHẤT 14/11/2011 Số: 40/2011/TT-BCT Cơ quan khác
18 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 10/10/2014 26/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
19 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ 31/12/2008 SỐ 132/2008/NĐ-CP Chính phủ
20 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 31/08/2012 Số: 63/2012/NĐ-CP Chính phủ
   1   2  
Kem tri seo