Văn bản pháp luật
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chi tiết việc cung cấp,đăng tải thông tin về đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Số hiệu: số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Liên tịch
Cơ quan ban hành: Liên Bộ
Ngày ban hành: 08/09/2015
Ngày cập nhật: 25/04/2016
Kem tri seo