Văn bản pháp luật
Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Số hiệu: Số: 19/2014/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định của Thủ Tướng
Lĩnh vực văn bản: Khoa học-Công nghệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 15/03/2014
Ngày cập nhật: 26/06/2015
Kem tri seo