Văn bản pháp luật
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÓ KẾT CẤU ĐƠN GIẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG (CHẤT LƯỢNG CÒN HƠN 80% SO VỚI GIÁ TRỊ SỬ DỤNG MỚI) LÀ KHOẢN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI.
Số hiệu: Số: 1190/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định của Thủ Tướng
Lĩnh vực văn bản: Y tế
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 30/07/2015
Ngày cập nhật: 14/09/2015
Kem tri seo