Cách tạo chữ ký trong Yahoo Mail
Ngày đăng: 24/11/2016
Hướng dẫn cách tạo chữ ký đẹp trong Yahoo Mail

Để tạo được chữ ký trong Yahoo Mail bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng Nhập vào tài khoản

Bước 2: Chọn vào mục Cài đặt

Bước 3: Chọn vào mục Viết Mail

Bước 4: Chọn vào mục Tài khoản (để sửa chữ ký)

Bước 5: Chỉnh sửa thông tin cho phần chữ ký, sau đó Lưu lại

ThS. Nguyễn Văn Hùng

 

Video
Giới trẻ chọn nghề
Thiết kế đồ họa: Ngành học mang tính ứng dụng cao
Cách học tiếng Anh hiệu quả nhất!
Thư viện ảnh hoạt động
Kem tri seo