Văn bản pháp luật
Ban hành Quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế
Số hiệu: Số: 32/2007/QĐ-BKHCN
Loại văn bản: Quyết định của Bộ
Lĩnh vực văn bản: Khoa học-Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN
Ngày ban hành: 31/12/2007
Ngày cập nhật: 25/06/2015
Kem tri seo