Văn bản pháp luật
Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Số hiệu: 26/2014/TT-BKHCN
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Khoa học-Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN
Ngày ban hành: 10/10/2014
Ngày cập nhật: 29/06/2015
Kem tri seo