Văn bản pháp luật
Hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế
Số hiệu: Số: 2237/1999/TTLT-BKHCNMT-BYT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Khoa học-Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN
Ngày ban hành: 28/12/1999
Ngày cập nhật: 26/06/2015
Kem tri seo