Văn bản pháp luật
THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Số hiệu: Số 05/2015/TT-BKHĐT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Kế hoạch Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ KHĐT
Ngày ban hành: 16/06/2015
Ngày cập nhật: 25/04/2016
Kem tri seo