Văn bản pháp luật
Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
Số hiệu: Số: 23 /2015/TT-BKHĐT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Kế hoạch Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ KHĐT
Ngày ban hành: 21/12/2015
Ngày cập nhật: 16/06/2016
Kem tri seo