Văn bản pháp luật
Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế
Số hiệu: Số: 37/2010/TT-BYT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Ngày ban hành: 13/08/2010
Ngày cập nhật: 25/06/2015
Văn bản khác
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM 15/05/2018 Thông tư 14/2018/TT-BYT Bộ Y Tế
2 Thông tư quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế 23/02/2018 30/2015/TT-BYT Bộ Y Tế
3 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010 08/09/2008 Số :3333/QĐ-BYT Bộ Y Tế
4 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 47/2010/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC VÀ BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC 15/11/2013 Số: 38/2013/TT-BYT Bộ Y Tế
5 Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế 09/08/2013 Số: 22/2013/TT-BYT Bộ Y Tế
6 Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế 21/06/2011 Số: 24/2011/TT-BYT Bộ Y Tế
7 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế 06/12/2011 44/2011/TT-BYT Bộ Y Tế
Kem tri seo