Văn bản pháp luật
Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
Số hiệu: 44/2011/TT-BYT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Ngày ban hành: 06/12/2011
Ngày cập nhật: 25/06/2015
Văn bản khác
Kem tri seo