Văn bản pháp luật
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010
Số hiệu: Số :3333/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định của Bộ
Lĩnh vực văn bản: Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Ngày ban hành: 08/09/2008
Ngày cập nhật: 25/04/2016
Kem tri seo